Pajamäki-seura ry / Kannanotot

Ajankohtaista Pajamäen kaavoitustilanteesta

Pajamäki-seura seuraa tiiviisti alueemme kaavoitusasioita. Jos kaava- ja lupamuutokset heikentävät Pajamäen viihtyisyyttä tai turvallisuutta tai uhkaavat luontoarvoja, teemme tarvittaessa muistutuksia kaupungille ja valituksia hallinto-oikeuteen. Tämän sivun linkeistä voit lukea seuran tekemiä kannanottoja:

 

Patterimäen asemakaavamuutos nro 12434 (Raide-Jokeri)

 • muistutus Helsingin kaupungille 30.1.2017
 • kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 14.10.2017
 • vastaselitys hallinto-oikeuteen 4.1.2018
 • hallinto-oikeus ei kumonnut asemakaavamuutosta päätöksessään 17.7.2018
 • toimenpidekieltohakemus Uudenmaan ELY-keskukselle 14.5.2019
 • ELY-keskus hylkäsi Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) vaatimukset
 • UUSI: Helsyn kanssa yhteinen valitus hallinto-oikeuteen ELY-keskuksen päätöksestä 15.7.2019

Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nro 12477 (asuntorakentaminen)

 • muistutus Helsingin kaupungille 25.3.2018
 • Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 asemakaavamuutoksen (pöytäkirja, kaavakartta, kaavaselostus). Kaava mahdollistaa 15 kerrostalon rakentamisen Patterimäen itäpuolelle, myös A1-alueelle, jonne Korkein hallinto-oikeus on kieltänyt asuinrakentamisen lainvastaisena yleiskaavan yhteydessä (ks seuraava kohta)
 • UUSI: kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 23.4.2019
 • UUSI: hallinto-oikeus tiedotti Pajamäki-seuralle 7.5.2019, että Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt kaupungille 18.4.2019 oikaisukehoituksen. ELY-keskus vaatii asemakaavaa oikaistavaksi niin, että koko Teknoksen lähelle kaavoitettu asuinkortteli 46022 varustetaan tp-merkinnällä, eli rakennuksen saa aloittaa vain jos teollisuuden aiheuttama riskitekijä (Teknos) poistuu.

Helsingin uusi yleiskaava - kaupunkikaava

 • muistutus Helsingin kaupungille 28.1.2016
 • kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 24.11.2016
 • vastaselitys hallinto-oikeuteen 7.7.2017
 • hallinto-oikeuden päätös 5.2.2018 (katso sivut 95, 104 ja 191-196) kumoaa Pajamäen metsään suunnitellun A1 asuintaloalueen sekä C1 liikekeskustan Teknoksen ympäriltä lainvastaisina
 • Helsingin kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 7.3.2018
 • Pajamäki-seura toimitti KHO:n pyytämän selityksen 29.6.2018
 • Kaupunki toimitti vastaselityksen 13.8.2018
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaupungin valituksen Pajamäen osalta päätöksessään 8.11.2018, eli yleiskaava pysyy kumottuna em. A1 ja C1 -alueiden osalta.

Circulation Oy:n ympäristölupa ympäristövaarallisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormaustoimintaan Arinatie 13:ssa

 • valitus hallinto-oikeuteen (yhdessä Pitäjänmäki-seuran kanssa) 15.10.2014