Pajamäki-seura ry / Kannanotot

Pajamäki-seuran kannanottoja kaavoitukseen

Pajamäki-seura seuraa tiiviisti alueemme kaavoitusasioita. Jos kaava- ja lupamuutokset heikentävät Pajamäen viihtyisyyttä tai turvallisuutta, teemme tarvittaessa muistutuksia kaupungille ja valituksia hallinto-oikeuteen. Tämän sivun linkeistä voit lukea seuran tekemiä kannanottoja:

Helsingin uusi yleiskaava - kaupunkikaava

 • muistutus Helsingin kaupungille 28.1.2016
 • kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 24.11.2016
 • vastaselitys hallinto-oikeuteen 7.7.2017
 • hallinto-oikeuden päätös 5.2.2018 (katso sivut 95, 104 ja 191-196) kumoaa Pajamäen metsään suunnitellun A1 asuintaloalueen sekä C1 liikekeskustan Teknoksen ympäriltä lainvastaisina
 • Helsingin kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 7.3.2018
 • Pajamäki-seura toimitti KHO:n pyytämän selityksen 29.6.2018
 • Kaupunki toimitti vastaselityksen 13.8.2018
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaupungin valituksen Pajamäen osalta päätöksessään 8.11.2018, eli yleiskaava pysyy kumottuna em. A1 ja C1 -alueiden osalta

Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nro 12477 (asuntorakentaminen)

 • muistutus Helsingin kaupungille 25.3.2018
 • Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 asemakaavamuutoksen (pöytäkirja). Kaava mahdollistaa 15 kerrostalon rakentamisen Patterimäen itäpuolelle, myös A1-alueelle, jonne Korkein hallinto-oikeus on kieltänyt asuinrakentamisen lainvastaisena yleiskaavan yhteydessä (ks edellinen kohta)

Patterimäen Raide-Jokerin asemakaavamuutos nro 12434

 • muistutus Helsingin kaupungille 30.1.2017
 • kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 14.10.2017
 • vastaselitys hallinto-oikeuteen 4.1.2018
 • hallinto-oikeus ei kumonnut asemakaavamuutosta päätöksessään 17.7.2018

Circulation Oy:n ympäristölupa ympäristövaarallisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormaustoimintaan Arinatie 13:ssa

 • valitus hallinto-oikeuteen (yhdessä Pitäjänmäki-seuran kanssa) 15.10.2014