Ajankohtaista / Uutiset / Helsingin kaupungin liito-oravakartoitus 2019: liito-oravatilanne Pajamäessä

Helsingin kaupungin liito-oravakartoitus 2019: liito-oravatilanne Pajamäessä

Helsingin kaupunki kartoittaa vuosittain liito-oravatilannetta kaupungin alueella. Vuoden 2019 kartoituksen tulokset on juuri julkaistu. Kokosimme yhteen, mitä kartoitus kertoo liito-oravatilanteesta Pajamäessä.

kartoitus2019


Taustaa: Vuoden 2018 liito-oravakartoituksessa Pajamäessä todettiin liito-oravan ydinalue

Pajamäessä ensimmäiset liito-oravahavainnot tehtiin Helsingin kaupungin liito-oravakartoituksessa 2018, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2019. Vuoden 2018 kartoituksessa Pajamäestä tunnistettiin yksi liito-oravan ydinalue, joka sijaitsee Talin golfkentän ja Poutamäentien välisessä lehdossa.

Myös Patterimäen lännenpuoleisessa metsästä – jonka halki Raide-Jokerin linjaus on suunniteltu – löydettiin vuoden 2018 kartoituksen yhteydessä runsaasti merkkejä liito-oravasta, mutta kaupunki määritteli alueen tuolloin ydinalueen sijaan liito-oravan “ruokailualueeksi”. Termi ruokailualue ei kuitenkaan kuulu liito-oravan elinpiiriä koskevien määrittelyiden joukkoon. 


Liito-oravakartoitus 2019

Keväällä 2019 Helsingin kaupunki kartoitti Pajamäessä ainoastaan Patterimäen itäpuolisen metsän. Tähän kutsuttiin mukaan myös asukkaita, ja moni osallistuikin Pajamäki-seuran maaliskuussa 2019 käynnistämään Operaatio Liito-oravan papanat -kartoitustempaukseen. Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki alueella tärkeitä havaintoja.

Kaikkien em. havaintojen perusteella Patterimäen itäpuolisesta metsästä tunnistettiin uusi liito-oravan ydinalue, jolla sijaitsee ainakin kolme liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Sekä Raide-Jokerin linjaus että kaavailtu asuinrakentaminen sijoittuvat tälle ydinalueelle.

Patterimäen lännenpuoleisen metsän liito-oravatilanteen seuraaminen oli Raide-Jokerin Allianssin vastuulla. Tämä ei kuitenkaan huolehtinut tehtävästään, ja kartoitus jäi Pajamäki-seuran, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sekä muutaman muun vapaaehtoisen tehtäväksi. Vapaaehtoiset kartoittivat metsästä runsaasti liito-oravan papanoita sekä risupesä- ja kolopuita. Raide-Jokerin linjauksella sijaitsee useita kolopuita sekä runsaasti liito-oravalle tärkeitä ruokailupuita, erityisesti haapoja.

Näiden havaintojen perusteella Helsingin kaupunki on vuoden 2019 raportissaan määritellyt yhden risupesäpuista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Samalla kaupunki on päätynyt tulokseen, että Patterimäen lännenpuolinen metsä on ruokailualueen (2018) sijaan osa golfkentän laidassa sijaitsevaa, vuonna 2018 todettua liito-oravan ydinaluetta.

Ydinalueen rajaus Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä on kuitenkin riittämätön, eikä huomioi kaikkia vuonna 2018 ja vuonna 2019 tehtyjä liito-oravahavaintoja. Ydinalueen ulkopuolelle jää tällä hetkellä lukuisia kolo-, papana- ja ruokailupuita. Sen rajaus myötäilee lisäksi huomiota herättävällä tavalla Raide-Jokerille kaavailtua linjausta.

Tulossa: Liito-oravakartoitus 2020

Liito-oravakartoitukset toteutetaan keväisin, sillä silloin papanoiden ja pesien havaitseminen on helpointa ja luotettavinta: keväällä liito-oravan papanat ovat talviravinnon vuoksi kullankeltaisia, ja erottuvat näin parhaiten lumesta / sulasta maasta. Ne eivät myöskään maadu viileässä säässä yhtä nopeasti kuin myöhemmin keväällä ja kesällä. Myös puunkolojen ja risupesien havaitseminen on talvella helpompaa, kun puut eivät ole vielä lehdessä.

Pajamäki-seuran tiedossa ei tällä hetkellä ole, aikooko Helsingin kaupunki tai Raide-Jokerin Allianssi kartoittaa liito-oravatilannetta Pajamäessä vuonna 2020. Me asukkaat voimme joka tapauksessa kerätä omia havaintojamme jälleen keväällä 2020. Pajamäki-seura tiedottaa kartoitusprojektista viimeistään helmikuussa.

Helsingin hallinto-oikeus tutkii Raide-Jokerin linjausta ja asuinrakentamista koskevaa kaavoitusta

Sekä Raide-Jokerin linjaus että asuinrakentamista koskeva asemakaava ovat tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävinä. Lisätietoa löydät Pajamäki-seuran kannanotoista.


Hyvä tietää: Liito-orava ja termit tutuiksi

Liito-orava on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä suojeltu laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla tarkoitetaan liito-oravan pesäpuuta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia suoja- ja ruokailupuita.

Liito-oravan ydinalue puolestaan tarkoittaa laajempaa aluetta, joka rajataan liito-oravan papanalöydösten perusteella. 

Liito-orava tarvitsee pesimiseen ja lepäämiseen tyypillisesti useita pesiä, joten kaikki sen ydinalueella sijaitsevat kolo-, risupesä- ja pönttöpuut katsotaan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Jos liito-oravan ydinalueelle kohdistuu rakentamista tai puiden kaatamista, tulee ihmisen huolehtia, että liito-oravalle jää lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi riittävästi ruokailupuita ja mahdollisuuksia liikkumiseen puusta toiseen.


Liito-orava viihtyy parhaiten vanhoissa, monimuotoisissa sekametsissä, jotka tarjoavat sille hyvin ravintoa, suojaa ja mahdollisuuksia liikkumiseen. Tällaisten metsien osuus on yhä vähäisempi koko Suomen mittakaavassa. Parhaat olosuhteet löytyvät usein vanhoista, Pajamäen metsien kaltaisista kaupunkimetsistä.

Lue lisää: