Ajankohtaista / Uutiset / Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Päivitetty viimeksi: 23.7.2019

Raide-Jokeri ja Pajamäen liito-oravametsän puolustaminen on pitänyt Pajamäki-seuran ja muut vapaaehtoiset kiireisinä viimeiset kaksi kuukautta. Tässä taustaa ja katsaus tämänhetkiseen tilanteeseen:

Pajamäki-seura jätti Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5. ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2.6. Hakemukset koskivat Raide-Jokerin valmistelevia ja rakennustöitä Patterimäen länsipuoleisessa metsässä. Hakemuksen perusteena oli, että alue on liito-oravan elinpiiriä. Lisäksi lintujen kevätpesintä oli parhaillaan käynnissä.
 
Touko-kesäkuun aikana teimme Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin alueella liito-oravakartoitusta, ts. kartoitimme alueella sijaitsevia liito-oravan papanoita, kolopuita ja risupesiä. Jostain syystä juuri tämä alue oli jätetty Helsingin kaupungin keväällä 2019 teettämän liito-oravakartoituksen ulkopuolelle, vaikka sieltä oli jo edellisen kevään kartoituksessa löytynyt paljon liito-oravan käyttämiä puita. Löysimme metsästä useita papana- ja kolopuita sekä ainakin yhden liito-oravan todennäköisen risupesän.
 
Vapaaehtoisvoimin toteuttamamme kartoituksen jälkeen myös Helsingin kaupunki ja ELY-keskus kävivät toteamassa pesähavaintomme. Risupesä merkitsee sitä, että alue on liito-oravan ydinalue ja pesä siellä sijaitseva lisääntymis- ja levähdyspaikka. Vaikka juuri sitä puuta ei kaadeta,vaatii luonnonsuojelulaki muiden alueella sijaitsevien kolopuiden kaatamiseen poikkeusluvan. Nähdäksemme metsä täyttää myös suojeltavan vaahteralehdon kriteerit.
 
Olemme myös käyneet suunnitelmista keskusteluja Raide-Jokerin allianssin kanssa. Näiden myötä erityisesti radan pelastustietä koskevat suunnitelmat ovat parantuneet, Jos ne toteutuvat, metsää säästyy alkuperäistä suunnitelmaa enemmän.
 
Perjantaina 12.7. saimme Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen, joka hylkäsi vaatimuksemme koskien toimenpidekieltoa.
 
Perjantaina 12.7. Raide-Jokeri ilmoitti, että puunkaadot Pajamäen metsässä aloitetaan heti (viikolla 29) huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä on 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.
 
Maanantaina 15.7. jätimme yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien ELY-keskuksen päätöstä.
 
Tiistaina 16.7. osallistuimme Raide-Jokerin koolle kutsumalle maastokäynnille. Sen tarkoituksena oli käydä läpi tämänhetkiset suunnitelmat ja kaadettavat puut. Yhteenvetona maastokäynnistä:
  • Raide-Jokerin allianssi suunnittelee puunkaadon aloittamista viikolla 29 siitä huolimatta, että hallinto-oikeus ei ole käsitellyt valitustamme. Tämä on Raide-Jokerin allianssin sanojen mukaan vastoin hyvää tapaa, mutta heidän tulkintansa mukaan ehkä mahdollista.
  • Metsään viime päivinä tuodut aidat ja puiden suojaukset liittyvät tähän.
  • Puista kaadettaisiin tässä vaiheessa punaisella (ja punaisella + sinisellä) värillä merkityt yksilöt sekä länsi- että itäpuolella. Pelkästään sinisellä värillä merkittyjä puita ei kaadeta ainakaan tässä vaiheessa. Pelastustiehen liittyvät puut on tarkoitus kaataa myöhemmin, jos projekti etenee ja pelastustien suunnitelmat valmistuvat.
Perjantaina 19.7 hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.
 
Lauantaina 20.7 Helsingin luonnosuojeluyhdistys (Helsy) valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä. Pajamäki-seuran hallituksella ei valitettavasti ollut mahdollisuutta tehdä päätöstä Helsyn valitukseen liittymisestä tällä aikataululla, mutta olemme kiitollisia Helsylle nopeasta toiminnasta ja pyrimme osaltamme taustoittamaan liito-oravatilannetta ja hakkuupäätösten lainmukaisuutta täällä nettisivuillamme.

Maanantaina 22.7. Korkein hallinto-oikeus antoi välipäätöksellään Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle valitusoikeuden Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen. Samalla se määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.  
 
Lisätietoa:
Tiedote 23.7.2019 (Suomen Luonnonsuojeluliitto): Oikeus pysäytti Raide-Jokerin hakkuut Pajamäessä luontoarvoja koskevan valituksen tutkimiseksi
Tiedote 15.7.2019: Raide-Jokerin linjaus hallinto-oikeuden arvioitavaksi
Pajamäki-seuran kannanotot