Ajankohtaista / Uutiset

5.3.2020 Vuosikokous ja asukasilta

Raide-Jokeri, liito-orava ja Pajamäkeen kaavoitetut 15 uutta kerrostaloa - missä mennään? Pajamäki-seuran vuosikokouksessa kuulet tilannekatsausen myös näihin päivänpolttaviin aiheisiin. Tervetuloa!

Ohjelmassa sääntömääräiset asiat sekä tietoisku ajankohtaisiin aiheisiin. Tarjolla iltakahvit ja -teet.

Vuosikokouksen yhteydessä on mahdollisuus tukea seuran toimintaa jäsenmaksun (10e) maksamalla. Käteismaksu!

Tärkeää: Pajamäki-seuran hallitukseen ja muuhun toimintaan kaivataan uusia jäseniä. Tervetuloa vaikuttamaan kotikylän asioihin!

Helsingin kaupungin liito-oravakartoitus 2019: liito-oravatilanne Pajamäessä

Helsingin kaupunki kartoittaa vuosittain liito-oravatilannetta kaupungin alueella. Vuoden 2019 kartoituksen tulokset on juuri julkaistu. Kokosimme yhteen, mitä kartoitus kertoo liito-oravatilanteesta Pajamäessä.

kartoitus2019


Taustaa: Vuoden 2018 liito-oravakartoituksessa Pajamäessä todettiin liito-oravan ydinalue

Pajamäessä ensimmäiset liito-oravahavainnot tehtiin Helsingin kaupungin liito-oravakartoituksessa 2018, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2019. Vuoden 2018 kartoituksessa Pajamäestä tunnistettiin yksi liito-oravan ydinalue, joka sijaitsee Talin golfkentän ja Poutamäentien välisessä lehdossa.

Myös Patterimäen lännenpuoleisessa metsästä – jonka halki Raide-Jokerin linjaus on suunniteltu – löydettiin vuoden 2018 kartoituksen yhteydessä runsaasti merkkejä liito-oravasta, mutta kaupunki määritteli alueen tuolloin ydinalueen sijaan liito-oravan “ruokailualueeksi”. Termi ruokailualue ei kuitenkaan kuulu liito-oravan elinpiiriä koskevien määrittelyiden joukkoon. 


Liito-oravakartoitus 2019

Keväällä 2019 Helsingin kaupunki kartoitti Pajamäessä ainoastaan Patterimäen itäpuolisen metsän. Tähän kutsuttiin mukaan myös asukkaita, ja moni osallistuikin Pajamäki-seuran maaliskuussa 2019 käynnistämään Operaatio Liito-oravan papanat -kartoitustempaukseen. Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki alueella tärkeitä havaintoja.

Kaikkien em. havaintojen perusteella Patterimäen itäpuolisesta metsästä tunnistettiin uusi liito-oravan ydinalue, jolla sijaitsee ainakin kolme liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Sekä Raide-Jokerin linjaus että kaavailtu asuinrakentaminen sijoittuvat tälle ydinalueelle.

Patterimäen lännenpuoleisen metsän liito-oravatilanteen seuraaminen oli Raide-Jokerin Allianssin vastuulla. Tämä ei kuitenkaan huolehtinut tehtävästään, ja kartoitus jäi Pajamäki-seuran, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sekä muutaman muun vapaaehtoisen tehtäväksi. Vapaaehtoiset kartoittivat metsästä runsaasti liito-oravan papanoita sekä risupesä- ja kolopuita. Raide-Jokerin linjauksella sijaitsee useita kolopuita sekä runsaasti liito-oravalle tärkeitä ruokailupuita, erityisesti haapoja.

Näiden havaintojen perusteella Helsingin kaupunki on vuoden 2019 raportissaan määritellyt yhden risupesäpuista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Samalla kaupunki on päätynyt tulokseen, että Patterimäen lännenpuolinen metsä on ruokailualueen (2018) sijaan osa golfkentän laidassa sijaitsevaa, vuonna 2018 todettua liito-oravan ydinaluetta.

Ydinalueen rajaus Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä on kuitenkin riittämätön, eikä huomioi kaikkia vuonna 2018 ja vuonna 2019 tehtyjä liito-oravahavaintoja. Ydinalueen ulkopuolelle jää tällä hetkellä lukuisia kolo-, papana- ja ruokailupuita. Sen rajaus myötäilee lisäksi huomiota herättävällä tavalla Raide-Jokerille kaavailtua linjausta.

Tulossa: Liito-oravakartoitus 2020

Liito-oravakartoitukset toteutetaan keväisin, sillä silloin papanoiden ja pesien havaitseminen on helpointa ja luotettavinta: keväällä liito-oravan papanat ovat talviravinnon vuoksi kullankeltaisia, ja erottuvat näin parhaiten lumesta / sulasta maasta. Ne eivät myöskään maadu viileässä säässä yhtä nopeasti kuin myöhemmin keväällä ja kesällä. Myös puunkolojen ja risupesien havaitseminen on talvella helpompaa, kun puut eivät ole vielä lehdessä.

Pajamäki-seuran tiedossa ei tällä hetkellä ole, aikooko Helsingin kaupunki tai Raide-Jokerin Allianssi kartoittaa liito-oravatilannetta Pajamäessä vuonna 2020. Me asukkaat voimme joka tapauksessa kerätä omia havaintojamme jälleen keväällä 2020. Pajamäki-seura tiedottaa kartoitusprojektista viimeistään helmikuussa.

Helsingin hallinto-oikeus tutkii Raide-Jokerin linjausta ja asuinrakentamista koskevaa kaavoitusta

Sekä Raide-Jokerin linjaus että asuinrakentamista koskeva asemakaava ovat tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävinä. Lisätietoa löydät Pajamäki-seuran kannanotoista.


Hyvä tietää: Liito-orava ja termit tutuiksi

Liito-orava on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä suojeltu laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla tarkoitetaan liito-oravan pesäpuuta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia suoja- ja ruokailupuita.

Liito-oravan ydinalue puolestaan tarkoittaa laajempaa aluetta, joka rajataan liito-oravan papanalöydösten perusteella. 

Liito-orava tarvitsee pesimiseen ja lepäämiseen tyypillisesti useita pesiä, joten kaikki sen ydinalueella sijaitsevat kolo-, risupesä- ja pönttöpuut katsotaan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Jos liito-oravan ydinalueelle kohdistuu rakentamista tai puiden kaatamista, tulee ihmisen huolehtia, että liito-oravalle jää lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi riittävästi ruokailupuita ja mahdollisuuksia liikkumiseen puusta toiseen.


Liito-orava viihtyy parhaiten vanhoissa, monimuotoisissa sekametsissä, jotka tarjoavat sille hyvin ravintoa, suojaa ja mahdollisuuksia liikkumiseen. Tällaisten metsien osuus on yhä vähäisempi koko Suomen mittakaavassa. Parhaat olosuhteet löytyvät usein vanhoista, Pajamäen metsien kaltaisista kaupunkimetsistä.

Lue lisää: 

OmaStadi-äänestys on käynnissä!

Äänestämällä voit vaikuttaa, mihin Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin osoitetut 4,4 miljoonaa euroa käytetään.

Äänestykseen voivat osallistua kaikki tänä vuonna vähintään 12 vuotta täyttävät helsinkiläiset. Äänestysaikaa on 31.10.2019 saakka.

 • Jokainen voi äänestää yhtä suurpiiriä (aluetta) ja koko kaupunkia koskevia suunnitelmia. Pajamäki kuuluu läntiseen suurpiiriin.

 • Äänestys tapahtuu ostoskoriperiaatteella: voit äänestää kaikkia haluamiasi ehdotuksia, kunhan ne mahtuvat suurpiirin tai koko kaupungin kokonaismäärärahaan. Läntisen suurpiirin kokonaismääräraha on 613 200 euroa. Koko kaupunkia koskevien ehdotusten kokonaismääräraha on 1 000 000 euroa.

 • Pajamäestä äänestykseen on päätynyt kolme suunnitelmaa: 

  Pajamäkeen uusi lähiliikuntapaikka! 
  Ajatuksena on perustaa kaikkien Talin-Pajamäen alueen ulkoilijoiden käyttöön moderni kuntoilupaikka esimerkiksi siirtolapuutarhan koirapuiston vieressä sijaitsevan, huonokuntoisen tenniskentän tilalle.
  Lue lisää ja äänestä: Pajamäkeen uusi lähiiikuntapaikka

  Pajamäen poluilta Aurinkokunnan keskukseen:
  Lähiluonto tutuksi ja toimivaksi! 
  Suunnitelmassa ehdotetaan Pajamäen kaikkien ulkoilureittien talvikunnossapitoa, penkkien kunnostusta ja uusien penkkien hankkimista, siirtolapuutarhan vieressä sijaitsevan koirapuiston valaistusta, liikuntapaikkoja Patterimäen ympäristöön, aurinkokuntamallin kunnostusta sekä kasvojenkohotusta Pajamäen keskellä sijaitsevalle leikkipaikalle, pergolalle ja puistoalueelle.
  Lue lisää ja äänestä: Pajamäen poluilta Aurinkokunnan keskukseen

  Kaupungin parhaat paikat: löydä, ihastu ja vinkkaa kaverille! 
  Suunnitelman ideana on helppokäyttöinen, sosiaalinen ja digitaalinen sovellus, johon jokainen voisi merkitä omat lempipaikkansa ja löytää uusia retkikohteita läheltä.
  Lue lisää ja äänestä: Kaupungin parhaat paikat

 • Kaikki läntisen alueen suunnitelmat (38 kpl)
 • Kaikki koko kaupunkia koskevat suunnitelmat (66 kpl)

Äänestäminen

Voit äänestää verkossa, keskustakirjasto Oodissa, muutamissa muissa kirjastoissa sekä kaupungin asukastaloissa.

 • Verkkoäänestys edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen avulla.

 • 6.-9.-luokkalaiset sekä lukiolaiset voivat äänestää verkossa wilma-tunnuksillaan. 

 • Äänestäminen Oodissa, muissa kirjastoissa tai asukastalossa edellyttää tunnistautumista kuvallisen henkilöllisyystodistuksen avulla.

 • Lisätietoa äänestämisestä
 • Ohjeet nettiäänestykseen (video)

Lisätietoa ja verkkoäänestys: https://omastadi.hel.fi

 

OmaStadi: Kaupungin parhaat paikat

Helsingin kaupungilla on menossa OmaStadi-projekti, jossa asukkaat saavat ehdottaa ja äänestää ideoita, joita kaupunki rahoittaa 4.4 miljoonalla eurolla vuosittain. Pajamäki-seuran ehdotus Kaupungin parhaat paikat: löydä, ihastu ja vinkkaa kaverille! valittiin alkukarsinnoissa jatkoon ja on äänestettävissä 1.-31.10.2019.

Pitäjänmäen-Pajamäen-Strömbergin-Talin-Munkkivuoren alueella on runsaasti niin kulttuuri- kuin luontoarvoiltaan kiehtovia ja käymisen arvoisia paikkoja: kivikautinen asumus, koski, Patterimäen linnoitus ja Aurinkokuntamalli, Pajamäen 1960-luvulle omaleimainen kaupunginosa, Talin siirtolapuutarha, sauna ja kartanomiljöö, Mätäjoki ja sen vehreät lintukeitaat. Alueella voi liikkua jalan, pyöräillen ja lumisena talvena myös hiihtäen. Julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset monesta suunnasta tullen.

Pajamäki-seura ehdottaa, että alueemme / kaupungin mielenkiintoisista paikoista luotaisiin ekologiseen lähimatkailuun ja päiväretkeilyyn sopivia reittiehdotuksia erilaisille kaupunkilaisille.

Digitaalinen alusta voisi olla sosiaalinen, jolloin kaupunkilaiset voisivat täydentää sitä omilla ehdotuksillaan, tarinoillaan ja suosituksillaan. Se voisi vähitellen myös laajentua, jolloin alustalle muodostuisi sosiaalinen ja elävä retkireittien kudelma.

FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Kokosimme tälle sivulle niistä yleisimpiä. Päivitämme listaa sitä mukaa, kun uutta ilmenee. Olemme myös koonneet tietopaketin liito-oravasta Lähiluonto-sivulle.


Vastustaako Pajamäki-seura Raide-Jokeria?

Ei vastusta. Pajamäki-seura kannattaa Raide-Jokeria, mutta seuran mielestä raide tulisi rakentaa luontoarvot huomioiden ja Suomen luonnonsuojelulakia noudattaen. Ehdotammekin vaihtoehtoa, jossa raidelinjaus kulkisi Pitäjänmäen teollisuusalueen poikki Takkatietä pitkin.

Miksi liito-oravaa pitää suojella?
Liito-orava on rauhoitettu laji, joka on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltu. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on  liito-oravan ydinalueella sijaitseva liito-oravan pesäpuu suoja-alueineen. Pesäpuun lisäksi kaikki muut ydinalueella sijaitsevat kolopuut tulee suojella. Liito-oravalla tiedetään olevan samanaikaisesti useita pesäpuita, eli suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. EU-maista liito-oravaa esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Viron kanta on erittäin uhanalainen, ja Suomessakin liito-oravakanta on suojelusta huolimatta jatkuvasti laskeva.
Lisätietoa: Liito-orava (Suomen luonnonsuojeluliitto)

Miksi liito-oravan suojeleminen otettiin esille vasta nyt?
Pajamäessä havaittiin liito-orava ensimmäisen kerran keväällä 2018 Helsingin kaupungin teettämässä liito-oravakartoituksessa, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2019. Raide-Jokerin allianssi sai tulokset tietoonsa jo syksyllä 2018. Raportin mukaan Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin linjauksella on paljon liito-oravan käyttämiä puita, ja alue tulkittiin tuolloin liito-oravan ruokailualueeksi. Nähtyään raportin Pajamäki-seura oletti Helsingin kaupungin ja Raide-Jokerin tarkistavan ko. alueen liito-oravatilanteen kevään 2019 liito-oravakartoituksen yhteydessä ennen hakkuiden aloittamista. Näin ei kuitenkaan tehty. 

UUSI: Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski sanoo HS:n haastattelussa 19.2 että "Kaikki muut vaihtoehdot tarkottaisivat sitä, että olemassa olevia asuinrakennuksia pitäisi purkaa". Onko näin?

Ei ole. Linjaus Takkatietä pitkin vaatisi Raide-Jokerin suunnittelijoiden mukaan, että Takkatietä levennettäisiin sen ruuhkaisimmasta itäpäästä. Tietä levennettäisiin  vasemmasta reunasta Pitäjänmäentieltä katsottuna. Tällä alueella on vanhoja teollisuusrakennuksia, joista osa on tyhjillään.

Miksei Helsingin kaupunki kartoittanut Patterimäen länsipuolta keväällä 2019 teettämässään liito-oravakartoituksessa?
Helsingin kaupungin mukaan Patterimäen länsipuolinen metsäalue ei ollut mukana kevään 2019 liito-oravakartoituksessa, koska se oli kartoitettu jo keväällä 2018. Emme ymmärrä tätä perustelua, koska Patterimäen itäpuoli, joka kartoitettiin jo 2018 ja todettiin satunnaiseksi liito-oravan ruokailualueeksi, kartoitettiin myös keväällä 2019. Sieltä löytyi liito-oravan pesä ja alue todettiin näin uudeksi liito-oravan ydinalueeksi. 

Kenen vastuulla on liito-oravatilanteen kartoittaminen Raide-Jokerin linjauksen alueella?
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tuottaa ja ylläpitää kunnan ympäristöviranomaisena koko kaupungin kattavaa liito-oravan esiintymistietoa kaikille siitä kiinnostuneille tahoille. Tämä liito-oravan paikkatieto- ja raporttipohjainen esiintymistieto toimii pohjana, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden lisäselvitystarpeita mm. tarkempien liito-oravaselvitysten teettämisessä.

Kaavoitus- ja infrahankkeissa (kuten Raide-Jokeri) tarkempien luontoselvitysten teettäminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeesta vastaavan tahon tai toiminnan harjoittajan vastuulla. Näin ollen Raide-Jokerin tapauksessa selvilläolovelvollisuus Patterimäen puunkaatojen vaikutuksista liito-oravan lakisääteisesti suojeltuihin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin on Raide-Jokerin Allianssilla.

Pajamäki-seuran tapaamisessa Raide-Jokerin kanssa 25.6 Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullberg kertoi, että on Pajamäki-seuran tehtävä kartoittaa liito-oravan pesimistilanne Patterimäen länsipuolella, koska teimme Raide-Jokerin hakkuista ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen. Kullbergin mukaan ELY odotti liito-oravatietoja Raide-Jokerilta, joka puolestaan odotti niitä seuralta. 

Saamamme tiedon mukaan ELY-keskus oli sopinut jo syksyllä Raide-Jokerin kanssa, että liito-oravatilanteen seuraaminen Patterimäen länsipuolella ennen rakenustöiden alkua on Raide-Jokerin allianssin vastuulla. Allianssi ei kuitenkaan ole toiminut sovitulla tavalla.

Mitä Patterimäen läpi suunniteltu Raide-Jokerin tunneli maksaa?

Raide-Jokerin allianssin mukaan 300 metrin tunnelin hinta on noin 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Patterimäen itäpuolelle rakennettava tunnelin betonikansi maksaa noin miljoonan. Tunnelin kokonaiskustannus on siis noin 11 miljoonaa euroa. Koska tunneli ei Patterimäen länsipuolella ulotu tielle asti, täytyy kustannuksiin lisätä vielä Patterimäen länsipuolen metsässä kulkeva raideosuus.

Miksi Raide-Jokerin allianssi pitää tunnelin rakentamista parempana kuin raiteen vetämistä valmiita väyliä kuten Takkatietä pitkin?

Raide-Jokerin allianssin mukaan tunneli tarvitaan ensisijaisesti Raide-Jokerin matka-ajan nopeuttamiseksi. Allianssin mukaan tunneli säästää aikaa puolestatoista kahteen ja puoleen minuuttiin Raide-Jokerin koko matka-ajalla (Itäkeskus-Keilaniemi).

Tunnelin louhimisesta saatavaa kallioainesta tarvitaan lisäksi Raide-Jokerin muissa rakennuskohteissa. Patterimäestä saatavia louheita aiotaan käyttää Raide-Jokerin Espoon puolen rakennuskohteissa massanvaihtojen täytöissä ja Turunväylän yli rakennettavan Impilahden sillan penkereissä.

Viime aikoina Raide-Jokerin allianssi on viestinyt, että tunnelin ansiosta suuri osa  Pajamäen metsästä säästyy. Tämä ei pidä paikkaansa. Rataa ei joka tapauksessa olisi mahdollista rakentaa ainakaan Patterimäen halki, sillä Patterimäen linnoitusalue on muinaismuistolailla suojeltu. Patterimäen päälle on lisäksi suunnitteilla luonnonsuojelualue. 

Miksi Pajamäki-seura teki Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen Raide-Jokerin hakkuista Pajamäessä?
Teimme toimenpidekieltohakemuksen, koska Patterimäen länsipuolen metsä oli todettu liito-oravan elinpiiriksi jo vuonna 2018, mutta aluetta ei oltu otettu mukaan vuoden 2019 liito-oravakartoitukseen, vaikka oli hyvin todennäköistä että siellä sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tilanne maastossa muuttuu vuosittain ja juuri sen hetkinen tilanne on olennainen ja vuoden takaiset kartoitukset vanhentuneita. Lisäksi hakkuut olivat alkamassa lintujen pesimäaikana.

Miksi Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen?
Pajamäki-seura ja muut vapaaehtoiset tekivät läntisessä metsässä liito-oravakartoitusta touko-kesäkuun aikana. Sen yhteydessä löytyi useita papana-, kolo- ja risupesäpuita. Sekä Helsingin kaupunki että ELY-keskus vahvistivat heinäkuussa, että yksi risupesistä on liito-oravan pesä. Risupesä merkitsee, että alue on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, jota ei lain mukaan saa hävittää eikä heikentää.

Risupesän ja muiden löytöjen perusteella näyttää siltä, että alue on liito-oravan elinpiiri ja ydinalue.Ydinalueella sijaitsevia kolopuita ei saisi kaataa ilman poikkeuslupaa, vaikka niiden alta ei löytyisi papanoita. Liito-oravayksilöllä voi elinalueellaan olla useita pesiä ja ne kaikki ovat lisääntymis-ja levähdyspaikkoja, joita ei saa hävittää tai heikentää. Pesäpuun suojelun lisäksi sen ympärille kuuluu jättää useiden metrien suoja-alue. Rakentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikalle edellyttäisi vähintään, että Raide-Jokeri hakisi  ELY-keskukselta poikkeuslupaa toimenpiteille. ELY-keskus kuitenkin päätti sallia hakkuut eikä vaatinut Raide-Jokerilta poikkeuslupaa.

Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, jotta tämä määräisi toimenpidekiellon rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla. Valitus oli yhdistysten yhteinen.

Miksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen?

Helsingin hallinto-oikeus (HO) antoi pe 19.7 välipäätöksen, jolla se hylkäsi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran vaatimuksen toimenpidekiellon asettamisesta Pajamäessä alkaviin Raide-Jokerin puukaatoihin. HO käsittelee valituksemme Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä muilta osin myöhemmin. Hallinto-oikeuden välipäätös perustui ELY-keskuksen päätöksen perusteena olleeseen asiakirja-aineistoon. HO (kuten ELY-keskuskaan) ei päätöksessään huomioinut Patterimäen länsipuolella sijaitsevaa liito-oravan risupesää, jonka Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vapaaehtoisvoimin tekemässään kartoituksessa löysi ja jonka Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja Uudenmaan ELY-keskus on vahvistanut. HO ei päätöksessään ottanut huomioon myöskään Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sille toimittamaa täydentävää aineistoa.

Raide-Jokeri ilmoitti pe 19.7 välipäätöksen tultua aloittavansa hakkuut heti. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki välipäätöksestä heti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen, valituksen ja vaatimuksen kiireellistä täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä koskien Raide-Jokerin hakkuita Pajamäessä. Pajamäki-seuran hallituksella ei ollut mahdollisuutta tehdä päätöstä liittymisestä tähän hakemukseen sen edellyttämässä aikataulussa.


Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullbergin mukaan (HS 16.7) hakkuut oli tarkoitus tehdä ennen lintujen pesimäkautta, mutta ELY-keskukselle tehdyt toimenpidekieltohakemukset viivyttivät niitä ja pesintä ehti alkaa. Onko näin?
Ei ole. Hakkuita pitää välttää metsissä lintujen pesinnän vuoksi 15.4.-31.7. välisenä aikana. Raide-Jokerin puunkaatojen piti alkaa 15.5.2019. Pajamäki-seura jätti toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019. Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemuksen ansiosta lintujen pesimäajalle suunnitellut hakkuut pystyttiin estämään.


Miten liito-oravasta rakentamiselle aiheutuvat “yllätykset” voidaan  minimoida?
Esimerkiksi YLEn uutisoimassa Vaasan mallissa luontoarvot otetaan paremmin huomioon jo prosessin alkuvaiheessa.  

Tilannekatsaus 19.2.2020: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

UUSI: 18.2.2020 Helsingin hallinto-oikeus päätti palauttaa asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan ei voida olla varmoja siitä, että Raide-Jokerin linjaus ei hävittäisi tai heikentäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja alueella. Korkeimman hallinto-oikeuden 22.7.2019 tekemä päätös hakkuiden täytäntöönpanokiellosta alueella on edelleen voimassa, kunnes asia on ratkaistu.


Raide-Jokeri ja Pajamäen liito-oravametsän puolustaminen on herättänyt paljon kiinnostusta. Tässä taustaa ja katsaus tämänhetkiseen tilanteeseen:

Pajamäki-seura jätti Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019 ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2.6.2019. Hakemukset koskivat Raide-Jokerin valmistelevia ja rakennustöitä Patterimäen länsipuoleisessa metsässä. Hakemuksen perusteena oli, että alue on liito-oravan elinpiiriä. Lisäksi lintujen kevätpesintä oli parhaillaan käynnissä.
 
Touko-kesäkuun aikana teimme Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin alueella liito-oravakartoitusta, ts. kartoitimme alueella sijaitsevia liito-oravan papanoita, kolopuita ja risupesiä. Jostain syystä juuri tämä alue oli jätetty Helsingin kaupungin keväällä 2019 teettämän liito-oravakartoituksen ulkopuolelle, vaikka sieltä oli jo edellisen kevään kartoituksessa löytynyt paljon liito-oravan käyttämiä puita. Löysimme metsästä useita papana- ja kolopuita sekä ainakin yhden liito-oravan todennäköisen risupesän.
 
Vapaaehtoisvoimin toteuttamamme kartoituksen jälkeen myös Helsingin kaupunki ja ELY-keskus kävivät toteamassa pesähavaintomme. Risupesä merkitsee sitä, että alue on liito-oravan ydinalue ja pesä siellä sijaitseva lisääntymis- ja levähdyspaikka. Vaikka juuri sitä puuta ei kaadeta,vaatii luonnonsuojelulaki muiden alueella sijaitsevien kolopuiden kaatamiseen poikkeusluvan. Nähdäksemme metsä täyttää myös suojeltavan vaahteralehdon kriteerit.
 
Olemme myös käyneet suunnitelmista keskusteluja Raide-Jokerin allianssin kanssa. Näiden myötä erityisesti radan pelastustietä koskevat suunnitelmat ovat parantuneet, Jos ne toteutuvat, metsää säästyy alkuperäistä suunnitelmaa enemmän.
 
12.7.2019 saimme Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen, joka hylkäsi vaatimuksemme koskien toimenpidekieltoa.
 
12.7.2019 Raide-Jokeri ilmoitti, että puunkaadot Pajamäen metsässä aloitetaan heti (viikolla 29) huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä on 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.
 
Maanantaina 15.7.2019 jätimme yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien ELY-keskuksen päätöstä.
 
16.7.2019 osallistuimme Raide-Jokerin koolle kutsumalle maastokäynnille. Sen tarkoituksena oli käydä läpi tämänhetkiset suunnitelmat ja kaadettavat puut. Yhteenvetona maastokäynnistä:
 • Raide-Jokerin allianssi suunnittelee puunkaadon aloittamista viikolla 29 siitä huolimatta, että hallinto-oikeus ei ole käsitellyt valitustamme. Tämä on Raide-Jokerin allianssin sanojen mukaan vastoin hyvää tapaa, mutta heidän tulkintansa mukaan ehkä mahdollista.
 • Metsään viime päivinä tuodut aidat ja puiden suojaukset liittyvät tähän.
 • Puista kaadettaisiin tässä vaiheessa punaisella (ja punaisella + sinisellä) värillä merkityt yksilöt sekä länsi- että itäpuolella. Pelkästään sinisellä värillä merkittyjä puita ei kaadeta ainakaan tässä vaiheessa. Pelastustiehen liittyvät puut on tarkoitus kaataa myöhemmin, jos projekti etenee ja pelastustien suunnitelmat valmistuvat.
Perjantaina 19.7.2019 hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.
 
Lauantaina 20.7.2019 Helsingin luonnosuojeluyhdistys (Helsy) valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä. Pajamäki-seuran hallituksella ei valitettavasti ollut mahdollisuutta tehdä päätöstä Helsyn valitukseen liittymisestä tällä aikataululla, mutta olemme kiitollisia Helsylle nopeasta toiminnasta ja pyrimme osaltamme taustoittamaan liito-oravatilannetta ja hakkuupäätösten lainmukaisuutta täällä nettisivuillamme.

Maanantaina 22.7.2019 Korkein hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys saa valitusoikeuden Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen. Samalla se määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka. 
 
21.8.2019 ELY-keskus toimitti hallinto-oikeudelle lausunnon.

28.10.2019 Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat hallinto-oikeudelle vastaselityksen (karttaliite).

18.12.2019 Helsingin kaupunki ilmoitti hallinto-oikeudelle, että se ei jätä selitystä hallinto-oikeuden lähettämään selityspyyntöön.

18.2.2020 Hallinto-oikeus päätti palauttaa asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden 22.7.2019 tekemä päätös täytäntöönpanokiellosta alueella on edelleen voimassa, kunnes asia on ratkaistu.

 
Lisätietoa:

Raide-Jokerin linjaus hallinto-oikeuden arvioitavaksi 15.7.2019

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Pajamäki-seura ovat maanantaina 15.7.2019 jättäneet Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöstä sallia Raide-Jokerin rakentaminen ja puiden hakkuut liito-oravan ydinalueella Helsingin Pajamäessä. Puunkaatoja tai muita toimenpiteitä ei tulisi aloittaa alueella niin kauan, kunnes valitus on käsitelty hallinto-oikeudessa.

Yhdistykset hakivat jo alkukesästä toimenpidekieltoa Raide-Jokerin valmisteleville ja rakennustöille alueella. Tuoreista, myös Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin toteamista liito-oravan pesähavainnoista huolimatta ELY-keskus hylkäsi toimenpidekieltoa koskevat vaatimukset perjantaina 12.7. Samana päivänä Raide-Jokerin allianssi ilmoitti, että hakkuut alueella aloitetaan seuraavalla viikolla (viikko 29). 


Liito-orava on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on osa liito-oravan elinpiiriä, jossa orava pesii ja lepää päiväsaikaan. Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseksi voidaan katsoa myös muun muassa ruokailupuihin ja kulkuyhteyksiin kohdistuvat, niitä heikentävät toimet (kuten ruokailupuiden kaataminen). 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran tavoitteena on suojella liito-oravan elinmahdollisuudet alueella ja etsiä kannattamallemme Raide-Jokerille toinen reitti lähellä kulkevien valmiiden katuväylien kautta. Samalla suojellaan Pajamäen vanhaa, monimuotoisuutensa vuoksi arvokasta ja ainutlaatuista kaupunkimetsää.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Pajamäki-seura ry

Siivoustalkoot 25.4.2019!

Pajamäen perinteiset kevätsiivoustalkoot tulevat taas!

Aika: to 25.4. klo 18-20
Kokoontuminen Poutapuistossa Alepan edessä

Pajamäki-seura hankkii roskienkeräyspihdit ja jätesäkit. Ota mukaasi omat hanskat.

Talkooväelle on tarjolla mehua ja keksejä. Myös grilli on kuumana!

Tervetuloa!

t. Pajamäki-seuran hallitus: Lea, Eija, Hanna, Joonas, Markku ja Markus ja Sanna

 

https://www.facebook.com/events/535738623618182/

Pajamäki-seuran vuosikokous ja asukasilta 20.3.2019

Aika: Keskiviikko 20.3.2019 klo 18.00
Paikka: Pajamäen seurakuntakoti (Pajamäentie 14, Wanhan Pajan naapurissa)

Ohjelmassa vuosikokouksen sääntömääräiset asiat sekä keskustelua kotikylän yhteisistä asioista. 

Pajamäki-seura tarjoaa iltakaffet ja -teet.

Kaikki pajamäkeläiset ovat tervetulleita!

t. Seuran hallitus

https://www.facebook.com/events/290944034908693/

Pajamäen asukasilta 28.11.2018

Asukasillassa kuullaan ja keskustellaan Helsingin kaupungin osallistuvasta budjetoinnista sekä kerrataan yleis- ja asemakaavoituksen tilanne. Mukana läntisen Helsingin Stadiluotsi Silja Lindblad, ja tarjolla glögiä ja piparkakkuja. Tervetuloa seurakuntakodille klo 18!

P.S. Osallistuva budjetointi tarkoittaa sitä, että kaupunkilaiset voivat ehdottaa, miten kaupunki käyttää 4,4 miljoonaa euroa yhteiseksi hyväksi. Oman ehdotuksensa voi jättää 9.12. mennessä. Ehdotuksista äänestetään ensi vuoden puolella, ja äänestää voivat kaikki vuonna 2019 vähintään 12 vuotta täyttävät. Lue lisää: https://omastadi.hel.fi