Tervetuloa Pajamäkeen!

Tämä on Pajamäki – tervetuloa ihailemaan pienen lähiömme suloa, kaupungin hulina ei tänne yllä. Kaunista luontoa riittää kyllä, vain kaksi katua ja Patterimäki vieressä Vermo ja golfaava väki, kaikkialle on yhteys hyvä. Tämä on stadin sympaattisin kylä.

Tilannekatsaus 28.5.2020: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

UUSI: 28.5.2020 ELY-keskus päätti hyväksyä Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeria aloittamasta rakennustöitä Patterinmäen alueella. UUSI: 19.3.2020 Helsingin kaupunki teetti Envirolla...

FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava (päivitetty 28.5.2020)

Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tekivät kesällä 2019 hakkuista toimenpidekieltohakemuksen Uudenmaan ELY-keskukseen sekä valittivat asiasta...

Pajamäen bussilinjat muuttuvat

Pajamäki-seura on lähettänyt HSL:lle seuraavan palautteen palautepalvelun kautta. Palautetta voi laittaa osoitteessa: https://www.hsl.fi/palaute     Kysymyksiä Pajamäkeä koskevista linjamuutoksista (reitit 14, 59 ja 200)   Pajamäen kaupunginosaa...